Çeker Ocak

Açıklama

Çeker Ocaklar hava ile taşınan tehlikeli maddeleri büyük mik- tarda hava ile seyrelterek hapseder, bir egzoz sistemi aracılığıyla çekerek cihazın çatısında bulunan havalandırma boşluğundan dışarı atar. Çeker ocak kanadının doğru kullanımı aynı zamanda kullanıcıyı kontrolsüz bir reaksiyondan da koruyabilir.